REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W SPOSÓB CIĄGŁY PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI PROJEKTU LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW

Szanowni Państwo, Certes Sp. z o.o. ogłasza, że rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji…

Dodatkowy dokument

Szanowni Państwo, W związku z narzuceniem przez PARP na Operatorów obowiązku weryfikowanie informacji zawartych w oświadczeniach ostatecznych odbiorców pomocy/uczestników projektu poprzez pozyskiwanie dokumentów źródłowych, potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie Zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 14 do Regulaminu wraz z…

OGŁOSZENIE II RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, CERTES Sp. z o.o. wspólnie z Partnerem Syntea S.A. ogłasza II rundę naboru zgłoszeń do projektu. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”. TERMIN II rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):od 25.04.2022 r. od godz.…

NABÓR REKRUTACJI W PROJEKCIE „ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI KADR SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH”

OKRES NABORU: 07-13.02.2022 CERTES Sp. z o.o. wspólnie z Partnerem Syntea S.A. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI KADR SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH” o numerze POWR.02.21.00-00-R133/21. Zasady naboru zapisano szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwaw projekcie dostępnym na…