Introduction

III runda naboru zgłoszeń

III runda naboru zgłoszeń

Szanowni Państwo,

CERTES Sp. z o.o. wspólnie z Partnerem Syntea S.A. ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

TERMIN III rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 13.06.2022 r. od godz. 08:00 do momentu wyczerpania alokacji na rundę.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-2

Tylko Przedsiębiorcy zarejestrowani przez stronę PARP otrzymają dostęp do Platformy rekrutacyjnej.

Dostęp zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. 

Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.