Introduction

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W SPOSÓB CIĄGŁY PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI PROJEKTU LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W SPOSÓB CIĄGŁY PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI PROJEKTU LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza, że rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2 – PARP – Centrum Rozwoju MŚP.

Tylko Przedsiębiorcy zarejestrowani przez stronę PARP otrzymają dostęp do Platformy rekrutacyjnej.

Dostęp zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.