Introduction

Dodatkowy dokument

Dodatkowy dokument

Szanowni Państwo,

W związku z narzuceniem przez PARP na Operatorów obowiązku weryfikowanie informacji zawartych w oświadczeniach ostatecznych odbiorców pomocy/uczestników projektu poprzez pozyskiwanie dokumentów źródłowych, potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie Zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 14 do Regulaminu wraz z dokumentami wymienionymi w ww. Załączniku.