Introduction

NABÓR REKRUTACJI W PROJEKCIE „ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI KADR SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH”

NABÓR REKRUTACJI W PROJEKCIE „ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI KADR SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH”

OKRES NABORU: 07-13.02.2022

CERTES Sp. z o.o. wspólnie z Partnerem Syntea S.A. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI KADR SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH” o numerze POWR.02.21.00-00-R133/21.

Zasady naboru zapisano szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie dostępnym na stronie Projektu
:

https://kompetencjedlabiznesu.pl/dokumenty/


TERMINY:  

W I rundzie naboru  obowiązują następujące terminy przyjmowania „Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa” (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu ) w formie elektronicznej:

ROZPOCZĘCIE od dnia 07.02.2022 r. od godz. 8:00
ZAKOŃCZENIE do  dnia 13.02.2022 r. do godz. 23.59

(tylko formularze przysłane w tym okresie „data/godzina” będą rozpatrywane w tej rundzie naboru)


FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Scan uzupełnionego i podpisanego  „Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa” (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu ) w formie elektronicznej należy złożyć poprzez platformę: https://platforma.kompetencjedlabiznesu.pl/logowanie/

ETAPY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH:

  1. Założenie konta na platformie  https://platforma.kompetencjedlabiznesu.pl/logowanie/

Konto mogą Państwo założyć wcześniej. Po założeniu konta prosimy o oczekiwanie na zmianę Państwa statusu na platformie przez Operatora. Po zmianie statusu na Uczestnik będą mogli Państwo pobrać wzór Formularza zgłoszeniowego

  1. PRZESŁANIE SKANU UZUPEŁNIONEGO I PODPISANEGO „FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA” (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu)
  • Dokument (scan) w formie elektronicznej należy wysłać poprzez platformę w okresie trwania naboru.
  • Nabór od dnia 07.02.2022 r. od godz. 8:00 do dnia 13.02.2022 r. do godz. 23.59.

Zgłoszenia przesłane w innym terminie nie będą rozpatrywane. 

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych.


W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Pytania dotyczące I naboru można przesyłać na adres: kompetencjedlabiznesu@certes.pl