Dokumenty

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Logo PARP i Unii Europejskiej

Formularze rekrutacyjne

Wykaz usług rozwojowych wynikających z rekomendacji Rady Sektorowej ds. Kompetencji w ramach sektora Nowoczesnych Usług Biznesowychi. Może być wypełniony wtedy, kiedy wybierzesz usługę w BUR i zdecydujesz, kto z Twoich pracowników weźmie udział w szkoleniu/studiach podyplomowych.

Dokument wymagany po zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do udziału w projekcie, przed podpisaniem umowy i udzieleniem pierwszej formy wsparciach.

Formularze dla każdego uczestnika szkolenia

Regulamin

Rekomendacja obowiązująca od 12 czerwca 2023 r.