Dofinansowanie szkoleń

dla sektora nowoczesnych usług biznesowych

Wsparcie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z sektora nowoczesnych usług biznesowych
(PKD: Grupa 69.2; Dział 70; Grupa 73.2; Grupa 74.9; Grupa 82.2)

Jak uzyskać refundację?

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski i Unii Europejskiej


Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i działasz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a Twoja główna działalność jest zakwalifikowana do:

GRUPA 69.2

GRUPA 69.2

Działalność rachunkowo-księgowa

DZIAŁ 70

DZIAŁ 70

Działalność firm centralnych (head offices)

GRUPA 73.2

GRUPA 73.2

Badanie rynku i opinii publicznej

GRUPA 74.9

GRUPA 74.9

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

GRUPA 82.2

GRUPA 82.2

Działalność centrów telefonicznych

Pozyskaj finansowanie na szkolenia dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych!

Wsparcie udzielane w postaci refundacji tj. po zakończeniu usługi, do wysokości 80%.

Pozostała kwota (tj. nie mniej niż 20% kosztu usługi) to wkład własny przedsiębiorcy.

Dlaczego warto?

Refundacja

Refundacja

80% kosztów szkoleń i studiów podyplomowych.

Twój wkład to tylko 20% kosztów!

Szeroki wybór

Szeroki wybór

Ty wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych PARP firmę szkoleniową lub Uczelnię realizującą studia podyplomowe.

Szkolenia

Szkolenia

Programowanie i obsługa procesu druku 3D – SZKOLENIE, realizowane w czasie od 66 do 123 godzin, w zależności od poziomu danej grupy

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (CONTENT MARKETING) – SZKOLENIE - realizowane w czasie od 77 do 124 godzin, w zależności od poziomu danej grupy

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (LEAN OFFICE) – SZKOLENIE - realizowane w czasie od 60 do 106 godzin, w zależności od poziomu danej grupy

Szkolenia

Szkolenia

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM – SZKOLENIE - realizowane w czasie od 35 do 45 godzin, w zależności od poziomu danej grupy

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych – SZKOLENIE - realizowane w czasie od 54 do 84 godzin, w zależności od poziomu danej grupy

System zarządzania klasy ERP z modułem zarządzania konfliktami w organizacji – STUDIA PODYPLOMOWE – realizowane w czasie od 120 do 180 godzin, w zależności od poziomu danej grupy

Prosta procedura

Prosta procedura

Składasz wniosek o refundację - korzystasz (także Twoi pracownicy) ze szkolenia i/lub studiów podyplomowych - składasz dokumenty po realizacji usługi - otrzymujesz refundację.
W każdej chwili możesz liczyć na naszą pomoc!